Produkty všeobecně

 Přehled 11ti mazacích systémů    perma .

Pro spolehlivé a hospodárné mazání válivých ložisek, kluzných ložisek,

kluzných vedení, lineárních vedení, otevřených ozubených převodů ,

ozubených tyči, vřeten, hřídelových těsnění a válečkových řetězů

je především potřeba  vhodně zvolit ten který typ dávkovače s ohledem

na charakter mazacího místa, hlavně však na předepsanou kvalitu

a množství maziva potřebné pro předem vytipované mazací místo.

Při kliknutí zde

se pak zobrazi (v PDF) celý „ Přehled mazacích systémů perma " (6,9 MB)

..........................

 

Automatické dávkovače maziva jež funguji na

chemickém a elektrochemickém principu

a jsou určeny pro mazání

 jednoho

mazacího místa mazacím tukem nebo olejem.

 

        perma         perma            perma       perma
    CLASSIC     FUTURA           NOVA

    FLEX

 

Bližší technické podrobnosti lze zjistit kliknutím na kterýkoliv typ

automatického dávkovače maziva perma,

nebo v „nabídce“ v levém sloupci,

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

                     Automatické dávkovače maziva, které funguji na
              elektromechanickém principu a jsou určeny pro mazání

                 jednoho mazacího místa buď mazacím tukem nebo olejem.

 

 

 

 

            perma perma  

 Star VARIO 2.0
Pohon čerpadla
el. motorkem
na  baterii

Star CONTROL 2.0
Pohon čerpadla
el. motorkem
15 - 30V=

 

                 
Bližší technické podrobnosti lze zjistit kliknutím na kterýkoliv typ

automatického dávkovače maziva perma,

nebo v „nabídce“ v levém sloupci.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
 

                           Automatické dávkovače maziva, které funguji na
                   elektromechanickém principu a jsou určeny pro mazání
                                 více mazacích míst mazacím tukem.

 

       

 perma
PRO
MP–6

perma
PRO C
MP6

 perma

PRO LINE

perma

PRO C LINE

 
 Pohon čerpadla
el. motorkem
na  baterii
Pohon čerpadla
el. motorkem
15 - 30V=
  Pohon čerpadla
el. motorkem
na  baterii
 Pohon čerpadla
el. motorkem
15 - 30V=

 

 

Bližší technické podrobnosti lze zjistit kliknutím na kterýkoliv typ

automatického dávkovače maziva perma,

nebo v „nabídce“ v levém sloupci.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

    Automatický dávkovač maziva, jehož funkce spočívá                    
  na elektromechanickém principu         

a je určen pro mazání olejem 1   6ti mazacích míst.

 

 

 


perma

ECOSY
Pohon čerpadla
el. motorkem
85 - 240V ~

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Bližší technické podrobnosti lze zjistit kliknutím v „nabídce“ v levém sloupci.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

        Podrobnější informace a údaje lze také shlédnout na webové stránce
           
výrobce https://www.perma.de/schmiersysteme,208,157.html
                                      
kliknutím na „PRODUKTE“.

 

 

Zde je možné shlédnout "Listovací katalog" prozatím v orig. německé verzi nebo v anglické verzi.

 

https://www.perma-tec.com/download/blaetterkatalog/de/perma_Katalog_2015_de/

https://www.perma-tec.com/download/blaetterkatalog/en/perma_catalogue_2015/

Oba katalogy včetně speciálního 40-ti str. "Katalogu Heavy Duty",

tj. pro použití mazacích systémů perma v těžkých provozních podmínkách

lze také shlédnout na webových stránkách výrobce https://www.perma-tec.com/de/

 

 

...................................................

Náhled na strojový překlad webových stránek perma-tec

do češtiny.

 

https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=https://www.perma-tec.com/&prev=/search%3Fq%3Dwww.perma-tec.com%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXps%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Dsb 

 

Zde je "jen tak pro informaci" odkaz na originální listovací katalog v němčině:

 

https://www.perma-tec.com/download/blaetterkatalog/perma_produktkatalog_2013_de/    

 

 

9.10.2016