CWL PLUS SET

(Crane Wheel Lubrication = Mazání jeřábových kol)

je automatický mazací systém se dvěma dávkovači

perma STAR VARIO 2.0, který nanáší mazivo

přímo na okraj příruby pojezdového kola jeřábu,

čímž se snižuje součinitel tření.

V mazacím přípravku perma CWL PLUS je pro daný účel speciálně

vyvinuté mazivo pro pružné namáhavě zatížené aplikátory nanášející

mazivo na boční plochy ráfku kola.

 

Přednosti perma CWL PLUS SET:

• Snižuje opotřebení okolků jeřábových kol a hlav kolejnic.

• Mazivo může být nanášené na jednotlivě zvolené ráfky jeřábových kol.

• Snižuje náklady na údržbu tím, že se zvyšuje životnost okolků a životnost

   kolejnic jeřábových drah.

• Snižuje množství maziva vlivem přesného dávkování maziva na okolky

   jeřábových kol.

• Snižuje náklady na energie.

• Snižuje soustavný hluk a vibrace.

• Snižuje prostojové časy jeřábu v důsledku neplánovaných zásahů údržby.

    Tím se zlepšuje provozní spolehlivost a zvyšuje dostupnost zařízení.

• Jednoduchá, rychlá montáž.

• Jednoduchá, rychlá výměna kartuše s mazivem (tj. LC náplně) bez nářadí.

• Provoz na baterie – není potřeba externí zdroj elektrického napětí.

 

Tento mazací systém se může také použit pro mazání rotačních částí stroje

i lineárních kluzných vodících ploch.

 

Systém je navržen tak, že jej lze snadno instalovat a vyměnit.

...................................... ....................................................................

 

Vlastnosti systému

• Objem LC náplně:…………………250 cm³

• Sada baterií:……………………….STAR VARIO sada baterií 4,5 V

• Nárůst tlaku: ……………………….Max. 6 barů

• Max. délka hadic. vedení: ……….. 2,5 m

• Teplota pro použití: ………………. -10 °C až do 60 °C

• Vhodné pro šířku jeřábových kol: .. 50 až 170 mm (Kolejnice A45 až A150)

• Mazivo: .. ………………………….. S250 (viz technický popis v listu maziva)

• Poloha nainstalování: …………….. Svisle i vodorovně

• Třída ochrany (krytí): ……………...  IP 65 (EN 60529)

• Hlučnost zařízení: ………………..…<70 dB(A)

 

Přehledný seznam jednotlivých části perma CWL PLUS SET a ostatní

podrobnosti včetně montážního schématu jsou uvedené v návodu na obsluhu.

Nedílnou součásti návodu je i návod na obsluhu perma STAR VARIO 2.0.

CWL PLUS SET - Aplikátor standard a protější aplikátor
+ CWL PLUS (2 x náhradní aplikátor)
+ 2 x STAR VARIO hnací jednotka včetně sady baterii STAR
+ 2 x STAR LC náplň L250 s mazivem S250
+ 2.5 m dvojice hadicového vedení maziva
+ 400 g kartuše s mazivem S250
+ potřebné díly příslušenství
+ montážní materiál

========== 21.7.2014 =========