perma PRO LINE / perma PRO C LINE

    (Na bateriový pohon)     /      (Na externí zdroj el. napětí)

  

   PRO C LINE                                       PRO LINE

     s PRO LC 250 cm³                          s PRO LC 500 cm³

...................................................................... ..................................................................................

 Mazání mazacích míst u provedení LINE probíhá podle předem nastaveného

  počtu zdvihů do jednotlivých mazacích míst s přestávkami v počtech dnů.

 -  Je to pružný vícemístný mazací systém pro 1 až 6 mazacích míst.

 -  perma Pro Line je speciální vícemístný mazací systém

     pro mazání lineárních vedení.

 -  Velikosti dávek pro jednotlivé výstupy maziva mohou být předem

     nastavené přesně tak, jak jsou předepsané výrobcem mazaného stroje

     nebo zařízení.

 -  PRO LC náplně o objemu maziva 250 cm³ nebo 500 cm³ zásobují mazivem

     předem nastavené mazací místa až 2 roky.

 -  Zvýšený provozní tlak dovoluje nainstalování hadicového vedení maziva

     do vzdálenějších mazacích míst až do délky max. 5 metrů (pro každý výstup).

 

 -  Zvyšuje se tím nejenom bezpečnost práce ale současně to umožňuje

     i spolehlivé mazání stroje nebo zařízení za jeho chodu.

       (Mazání mazacích míst v době přestávek totiž  neprobíhá, pozn. překl.).

 ………………….. ......................................................... .......................................................................

Použití

perma PRO LINE / perma PRO C LINE


 Hlavní oblasti použití vícemístného mazacího systému perma PRO LINE

 a PRO C LINE jsou lineární vedení.

 Použití se uplatňuje od automobilového průmyslu přes ocelárenský až po

 papírenský průmysl. Dalšími oblastmi použití je mazání valivých a kluzných

 ložisek, otevřených převodů a vřeten.

 ------ --------------------------------------------------------

Při kliknutí zde

se pak zobrazi (v PDF) celý „ Přehled mazacích systémů perma " (6,9 MB)

..............................

 

Náhled na strojový překlad webových stránek perma-tec

do češtiny.

 

https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=https://www.perma-tec.com/&prev=/search%3Fq%3Dwww.perma-tec.com%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXps%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Dsb 

...........................................

 

Vlástnosti výrobku

perma PRO LINE / perma PRO C LINE

 Výhody.

  Pružné možnosti nastavování:

  množství maziva  pro každý výstup  /  dobu přestávky (v počtech dnů) pro každý výstup

 1 Množství maziva je možné nastavit pro každý jednotlivý výstup – možnost

     různého množství maziva s jedním mazacím systémem pro každý výstup

 2 Individuální nastavení doby přestávky v počtech dnů až do další následné

     dávky maziva pro každý jednotlivý výstup

……................................................

 Nastavení hodnot pomocí tlačítek s indikaci na displeji

a 2 LED signálních diod

 Zobrazení zbývající doby

 Zobrazení jednotlivých výstupů maziva

 Světelná signalizace činnosti 2 LED diodami - zelená / červená

 1 Jednoduchá obsluha mazacího systému

 2 Chod i porucha mazacího systému jsou okamžitě viditelné jak na displeji,

     tak i pomocí 2 světelných signálních LED diod

 3 Rychlá kontrola zbývající doby mazání zobrazené na displeji šetří čas a

    usnadňuje plánování výměny PRO LC náplně

…………........................................…..

 Mimořádné dávky maziva

 1 Mimořádné dávky je možné spustit (realizovat) do všech výstupů maziva

     jenom v době přestávek

 2 Maximální zatížení lze kompenzovat

 3 Mazací místo (po ztvrdnutí maziva nebo jeho ucpání) lze propláchnout

    čerstvým mazivem,  jako na příklad po delší době jeho nečinnosti 

………………. ...............................................................................................................................

 

                                                Technické údaje

perma PRO LINE  / PRO C LINE

Pohon – opětovně použitelný

PRO LINE: Na bateriový pohon


PRO C LINE: Na externí zdroj elektrického napětí

15 - 30 V, 120 mA

Velikosti dávek – nastavení

Přestávka v počtech dnů (24 h)
 

Možnost nastavení množství maziva

max. 9 zdvihů pro každý výstup

(1 zdvih = 0,5 cm³ maziva)

Objem maziva v LC náplni

250 cm³ nebo 500 cm³

Provozní teplota

 -20 °C bis +60 ° C

Provozní tlak

Max. 25 barů
Montáž s <5 m hadici pro vedení maziva

Standardní – i nestandardní maziva

Maziva do viskozity  NLGI 2

 

 Výpočet celkového objemu maziva

 pro správné nastavení doby mazání

 Počet mazacích míst (ložisek) …     6

 Objem maziva pro 6 mazacích míst

 dosud mazané ručním lisem……… 10 cm³ ( při 1 vtlačení činí asi 1,5 gr. = 2 cm³ ) = 5 zdvihů

 Dosavadní interval mazání………..   každých 14 dnů, tj. 336 hodin

…………………………………………  …………………………………

 Vlastní vypočet:

 10 cm³  x 6 mazacích míst

 ---------------------------------      x 100 = 17,86 cm³

            336 hodin

 17,86 cm³ maziva = celkové množství maziva pro 100 provozních hodin

 

 Výběr možných nastavení viz  v  "Návodu na obsluhu"  v přehledné tabulce v odst. 6.7

 ======================== =============================================

 

Čísla položek  mazacího systému

perma PRO LINE         /              PRO C LINE


     Na bateriový pohon                              /                            Na ext. zdroj el. napětí

Startovací souprava perma PRO C MP-6,

s pohonem na stejnosměrný elektrický proud přivedený

ze stroje nebo ze zařízení, na němž jsou mazací místa

 
 
 
Název
Č. položky
PRO LINE základní systém
s PRO Baterii B
106934
PRO Baterie B 106953
   
PRO C LINE základní systém
s PRO C M12 propojovacím kabelem 5 m
106935
PRO C LINE základní systém
s PRO C M12 propojovacím kabelem 10 m
106936

PRO KIT příslušenství
  Obsah:
  - 30 m Černá hadice s možnosti nainstalování na (každý výstup <5 m)
  - 1 x Adaptér pro předplnění hadice mazivem
  - 6 x Přípojka hadice G1/4a
  - 6 x Redukce G1/8a x G1/4i
  - 6 x Redukce M6a x G1/4i
  - 6 x Redukce M8x1a x G1/4i
  - 6 x Redukce M10x1a x G1/4i
  - 2 x Prodlužovák G1/8a x G1/8i 16 mm
  - 2 x Prodlužovák G1/8a x G1/8i 36 mm

106937
(Podrobnosti a čísla položek viz v „Katalogu 2013“ na straně 52 dole  

.......................................................................................................... ..........................................................
Dále následují čísla položek standardních maziv, které podle objednávky uživatele

v LC náplni zajístí a dodá distributor.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Na tomto odkazu:

 https://www.perma-tec.com/pro_line_perma_pro_line_1_-_produktinformationen_de,43274,157.html  

jsou originální informace výrobce perma-tec v němčině, tykající se mazacích systémů

perma PRO LINE  /  perma PRO C LINE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Podrobnější informace a údaje lze také shlédnout na  internetových

stránkách výrobce https://www.perma.de/schmiersysteme,208,157.html
kliknutím na zobrazený typ nebo na „PRODUKTE“.

22.19.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Videoklip funkce perma PRO / PRO C v angličtině 2:32

https://www.youtube.com/watch?v=Wbpr-XhYDTY&feature=plcp

....................................................................... ....................................................................................................

Videoklip funkce perma PRO MP-6 v angličtině 2:32

https://www.youtube.com/watch?v=RoVUFKYfR4A

............................................................................. ...............................................................................................

9.10.2016