perma   PRO MP-6 / PRO C MP-6

Soběstačný mazací systém

pro mazání max. 6  mazacích míst

 

Pro C MP-6                                   PRO MP-6

na externí el. zdroj                       na bateriový pohon

 

Dodávání přesného množství maziva do mazacích míst

i za extrémních podmínek

Mazací systém lze dodat buď v provedení:

- perma PRO MP-6 pro mazání více mazacích míst na bateriový pohon

   nebo v provedení

- perma PRO C MP-6 externě napájený stejnosměrným el. proudem

   a ovládaný (SPS = tj.automatickou kontrolou řízení nebo strojem).

Dobu mazání lze nastavit  podle potřeby od 1 dne až do 24 měsíců

a mazivo z LC náplně o objemu 250 cm³ nebo 500 cm³ je do mazacích míst

dávkováno až z maximálního počtu 6ti výstupů.  

Pomocí možného vzrůstu tlaku až do max. 25 barů, lze použit prodloužené

vedení maziva hadici až do maximální délky 5 m beze ztráty tlaku maziva

přímo až do samotného mazacího místa.

...................................................................................... ..............................................................

Použití

perma PRO MP-6 | PRO C MP-6

Oblasti použití vícemístného mazacího systému PRO MP-6 jsou válečková a kluzná ložiska, lineární vedení, otevřená ozubená kola, vřetena, těsnicí kroužky hřídelí motorů, různé pohony, čerpadla, ventilátory, jakož i součástí lineárních vedení v robotických systémech. Oblast použití je v širokém rozpětí od ocelářského a papírenského průmyslu přes tepelné elektrárny, těžbu kamene, hornictví až po automobilový průmysl.

---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------

Při kliknutí zde

se pak zobrazi (v PDF) celý „ Přehled mazacích systémů perma " (6,9 MB)

..................................................

 

Náhled na strojový překlad webových stránek perma-tec

do češtiny.

 

https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=de&u=https://www.perma-tec.com/&prev=/search%3Fq%3Dwww.perma-tec.com%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DXps%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26channel%3Dsb 

 

.........................................

Vlastnosti výrobku

perma PRO MP-6 | PRO C MP-6

1.  K disposici jsou (LC náplně) o objemu maziva 250 cm³  nebo 500 cm³

2.  Tlačítka s displejem a průběh mazání je signalizován pomocí LED diod

3.  MP-6 rozdělovač se 6 výstupy maziva - ručně přepínatelný ON / OFF

     Možný nárůst  tlaku je až 25 barů

................. ...................................................

Výhody

1.  Možné nastavení doby mazání až 24 měsíců

2.  Snadná záměna prázdné LC náplně za novou plnou bez nářadí

     (na bajonetový uzávěr)

3.  Snadné nastavení doby mazání i nastavení jednotlivých výstupů maziva

4.  Zobrazení zbytkového objemu maziva v LC i aktivních výstupů na displeji

5.  Průběh chodu mazacího systému je světelně signalizován 2 LED diodami

6.  Dodávky stejného množství maziva lze nastavit od 1 až do 6ti mazacích míst

7.  Zdroj napájení se uskutečňuje prostřednictvím hnací jednotky PRO

8.  Možnost nainstalování vedení maziva hadici pro každý výstup

     až do max. délky 5 m

.............................. ...................................................................................................

Váš prospěch

1.  Optimální zásobování mazacích míst mazivem při současné minimalizaci

     výdajů na materiál a nákladů na personál

2.  Jednoduchá obsluha a možnost vizuálního sledování mazacího systému

3.  Kontrola aktuálního stavu na displeji

4.  Dávkování přesných dávek maziva do mazacích míst

5.  Zvýšená bezpečnost práce po zbavení se těžko dostupných

     mazacích míst

......................................................... ........................................................................

Technické údaje

*  1 zdvih standardním ručním pákovým lisem = činí asi 1,5 g = 2 cm³ maziva

Výpočet celkového objemu maziva pro

nastavení správné doby mazání

 Počet mazacích míst (ložisek) …     6

 Objem maziva pro 6 mazacích míst

 dosud mazané ručním lisem……… 10 cm³ ( při 1 vtlačení činí asi 1,5 gr. = 2 cm³ )

 Dosavadní interval mazání………..   každých 14 dnů, tj. 336 hodin

…………………………………………  …………………………………

 Vlastní vypočet:

 10 cm³  x 6 mazacích míst

 ---------------------------------      x 100 = 17,86 cm³

            336 hodin

 17,86 cm³ maziva = celkové množství maziva pro 100 provozních hodin

…………………………………………….. ………………………………….

 Pozn.

Výběr možných nastavení viz  v  "Návodu na obsluhu" v oddíle 6.7

 ------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRO MP-6

Opláštění Kov / průhledný plast

Hnací jednotka

je opakovaně použitelná

PRO MP-6: pohon sadou baterií

PRO C MP-6: Externí zdroj ss el. napětí (15–30 V)
Doba dávkování maziva 1 den až 24 měsíců
Objem LC náplní 250 cm³ nebo 500 cm³
Provozní teplota použití -20 °C až do +60 °C
Provozní tlak Max. 25 barů

Emisní hladina akustického tlaku

< 70 dB(A)

........................................ .............................................................................. ..................................................

PRO čísla položek

Název

   Označ.

  Číslo položky

PRO / PRO Hnací jednotka

 

        106896

PRO / PRO C Hnací jednotka

 

        106903

PRO / PRO Ochranný kryt

pro LC náplň o objemu 250 cm³

 

        106959

PRO / PRO Ochranný kryt

pro LC náplň o objemu 500 cm³

 

        106960

PRO / PRO LC náplň 250 cm³

s vysoce výkonným mazivem

    SF 04

        106644

PRO / PRO LC náplň 500 cm³

s vysoce výkonným mazivem

    SF 04

        106757

PRO / PRO Baterie B

 

        106953

 

 

 

PRO / PRO Rozdělovač maziva MP-6

(Specifikovat počet a čísla výstupů)

 

        106939

 

PRO / PRO C / NET  Příslušenství

    Č. položky

MP-6 Kabel (14 cm)

106940            

MP-6 Kabel (200 cm)

106941            

PROC M12 Kabel (5 m)

106942            

PROC M12 Kabel (10 m)

106943            

PRO Ochranná skříň jednoduchá

101527            

PRO Ochranná skříň dvojitá

101500            

PRO Držák pro upevnění na zeď nebo na konstrukci, str. v kat. 53, pos. 10

101568            

PRO Hadice černá pro mazací tuk 8 x 1,5 dod. v požad.metráži

(v kat.2013, na str. 56 nahoře, pos. 2)

101569            

Přípojka hadice G1/8 rovná 8 x 1,5 mm

(v kat.2013, na str. 56 uprostřed, pos. 2)

101570            

Přípojka hadice G1/8 zahnutá 90° 8 x 1,5 mm

(v kat.2013, na str. 56 uprostřed, pos. 4)

101571            

Přípojka hadice G1/4 rovná. 8 mm

(v kat.2013, na str. 56 uprostřed, pos. 6)

101496            

Přípojka hadice G1/4 zahnutá 90° 8 mm

(v kat.2013, na str. 56 uprostřed, pos. 10)

101497            

Přípojka hadice G3/8 rovná 8 x 1,5 mm

(v kat.2013, na str. 56 uprostřed, pos. 11)

101498            

Adaptér pro předplnění hadice maz. tukem, ruč. pákovým lisem

101526            

Prodlužovák pro MP-6 G1/8 16 mm   

(v kat. 2013, na str. 54, pos. 7)

101576            

Prodlužovák pro MP-6 G1/8 36 mm   

(v kat. 2013, na str. 54,  pos. 8)

101577            

 

Startovací souprava

perma PRO MP-6

pohon na ucelenou sadu baterii

 

====================================== ===================================

Na tomto odkazu:

 https://www.perma-tec.com/elektromech_mehrpunktschmiersy_pro_produktnr_de,880,157.html

https://www.perma-tec.com/elektromech_mehrpunktschmiersy_pro_produkt_de,876,157.html

jsou originální informace výrobce perma-tec v němčině, tykající se mazacích systémů

perma PRO MP-6 / PRO C MP-6

27.10.2013

======================== ==================================================

Podrobnější informace a údaje lze také shlédnout na  internetových

stránkách výrobce https://www.perma.de/schmiersysteme,208,157.html
kliknutím na zobrazený typ nebo na „PRODUKTE“.

............................................................. ......................................................

Videoklip funkce perma PRO / PRO C v angličtině 2:32

https://www.youtube.com/watch?v=Wbpr-XhYDTY&feature=plcp

....................................................................... .........................................................................................

Videoklip funkce perma PRO MP-6 v angličtině 2:32

https://www.youtube.com/watch?v=RoVUFKYfR4A

............................................................................. .................................................................................


9.10.2016